Проекти

Изготвихме писмено становище за клиент занимаващ се с графичен дизайн относно сравнение на две марки

октомври 11, 2018

от

През януари 2017 година с нас се свърза клиент занимаващ се с графичен дизайн, който ни възложи да изготвим писмено становище, в което да направим сравнение между две марки с цел да се произнесем дали между марките съществува сходство, което може да доведе до объркване у потребителите. Извършихме сравнение между двете марки относно фонетично, визуално и смислово сходство, което беше подробно описано в становището и стигнахме до заключение, че между двете марки не съществува сходство, което да доведе до вероятност от объркване у потребителите. Освен това едната марка се използва за производство на стоки, а другата марка за предоставяне на услуги в коренно различни области.

error: Content is protected !!