Проекти

Изготвихме документи за уеб сайт за наш клиент

октомври 15, 2018

от

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим необходимите документи за уеб сайт, които да бъдат публикувани на интернет страницата поддържана от клиента. Документите, които изготвихме за клиента са Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика относно бисквитките, тъй като уеб сайтът използва бисквитки за подобряване на ефективността му, а също така и Политика за защита на личните данни в изпълнение на изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679, тъй като клиентът ни събира и обработва лични данни на физически лица. Уеб сайтът има само българска версия, така че документите е необходимо да бъдат изготвени само на български език, за което бяхме предвидили пет работни дни за изпълнение на проекта. Документите бяха изготвени в уговорения срок, след което ги изпратихме на клиента по мейл.

error: Content is protected !!