Проекти

Изготвихме документи за осъществяване на търговска дейност в интернет за клиент – производител на бижута

октомври 04, 2018

от

През август 2018 година с нас се свърза клинет – производител на бижута, който ни нае да изготвим документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на български и английски език. Тъй като клиентът има електронен магазин, изготвихме общи условия за ползване на електронен магазин, политика за защита на личните данни съдържаща информацията, която следва да се предостави в изпълнение на изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679, а също така и политика относно бисквитките. Общите условия за ползване на електронния магазин, които изготвихме съдържат информация относно:

– Идентификацията на Доставчика;

– Предмета на Общите условия;

– Характеристиките на уеб сайта;

– Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на уеб сайта;

– Начин за поръчка на стоки;

– Цени и начин на плащане;

– Отказ от поръчка;

– Доставка;

– Отказ на доставка. Рекламации;

– Връщане на стока;

– Възстановяване на заплатена сума;

– Форсмажорни обстоятелства;

– Права и задължения на Ползвателите;

– Права и задължения на Доставчика;

– Обработване на лични данни;

– Освобождаване от отговорност;

– Връзки към сайтове на трети страни;

– Абонамент за бюлетин;

– Права на интелектуална собственост;

– Заключителни разпоредби.

 

 

error: Content is protected !!