Проекти

Изготвихме документите за регистрация като администратор на лични данни за клиент занимаващ се с посредническа дейност по наемане на работа

октомври 18, 2018

от

През август 2017 година с нас се свърза клиент – осъществяващ посредническа дейност по наемане на работа, който ни възложи да изготвим необходимите документи, за да бъде вписан като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. В уговорения срок успяхме да изготвим необходимите документи, които да бъдат входирани в КЗЛД, за да може клиентът успешно да бъде вписан като администратор на лични данни, а именно: – заявление за регистрация на администратор на лични данни юридическо лице;  – бланки относно водените от клиента регистри, а именно: Регистър „Персонал“ и Регистър „Контрагенти“. Освен това, изготвихме и Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

 

error: Content is protected !!