Проекти

Изготвихме договор за неразгласяване на поверителна информация

октомври 18, 2018

от

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим споразумение за конфиденциалност. Клиентът ни оказа пълно съдействие относно предоставянето на необходимата информация, за да можем да изготвим документа. Договорът за неразгласяване на поверителна информация, който предложихме и беше одобрен от клиента съдържа клаузи относно:

 • Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна);
 • Цел за разкриване на поверителната информация;
 • Какво е поверителната информация;
 • Какво не е поверителната информация;
 • Права и задължения на страните:
 • Задължение за неразкриване;
 • Дължима грижа. Уведомяване при разкриване;
 • Задължение за непубликуване;
 • Връщане на поверителната информация;
 • Неустойки и санкции при неизпълнение на задълженията;
 • Срок на договора;
 • Допълнителни разпоредби: комуникация между страните; независим статут на страните; приложимо право; промени.
error: Content is protected !!