Проекти

Изготвихме договор за лицензия на производствен опит за наш клиент

октомври 31, 2018

от

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на договор за лицензия на ноу хау. Клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави информацията, която ни е необходима, за да изготвим изчерпателен договор, който да уреди правоотношенията между страните: лицензодател и лицензополучател. Благодарение на това успяхме да изготвим договора в уговорения срок. Договорът, който предоставихме на клиента съдържа: – идентификация на страните; – предмет на договора; – териториален обхват; – права и задължения на лицензодателя; – права и задължения на лицензополучателя; – техническа документация и помощ; – възнаграждение; – отчетност; – усъвършенстване на производствения опит; – конфиденциалност; – срок на договора; – прекратяване на договора; – заключителни разпоредби.

error: Content is protected !!