Проекти

Изготвихме договор за изработка, споразумение за конфиденциалност и договор за представителство на английски език

октомври 19, 2018

от

През юли 2017 година с нас се свърза клиент – UI и UX дизайнер, който ни възложи да изготвим следните документи на английски език, тъй като контрагентите, с които ще сключва договорите са чуждестранни лица:  договор за изработка, споразумение за конфиденциалност и договор за представителство на английски език. Посочените по-горе документи бяха изготвени в уговорения между страните срок и бяха одобрени от клиента.

 

 

error: Content is protected !!