Проекти

Изготвихме договор за изработка на лого на български и английски език

октомври 23, 2018

от

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, който се занимава с UX и графичен дизайн и ни възложи да изготвим договор за изработка на лого на български и английски език. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която поискахме, за да може да изготвим договора, а също така и информация, която той желае да бъде включена в договора, за да могат да бъдат уредени договорните отношения между клиента в качеството му на Изпълнител и поръчващата изработката на логото страна – Възложителят. След няколко дни изготвихме договора за изработка на лого както на български, така и на английски език. Предложеният на клиента от нас договор съдържа клаузи относно предмета на договора; срока за изпълнение; възнаграждение и начин на плащане; права и задължения на Възложителя; права и задължения на Изпълнителя; отговорност; конфиденциалност; права на интелектуална собственост; прекратяване на договора. неустойки; форсмажорни обстоятелства; заключителни разпоредби. Договорът беше приет и одобрен от клиента.

error: Content is protected !!