Проекти

Изготвихме договори за отстъпване правото на използване върху шрифтове

октомври 22, 2018

от

През ноември 2017 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим три договора за отстъпване правото на използване върху шрифтове на английски език. Клиентът ни предостави информацията, която желае да бъде включена в договорите, за да бъдат уредени отношенията между клиента, който е създател на шрифтовете и ползвателите на шрифтовете. Успяхме да изготвим договорите, които бяха одобрени от клиента в предвидения срок.

error: Content is protected !!