Проекти

Извършихме проучване на словна марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 08, 2018

от

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим предварително проучване за територията на Република България на словна марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите, а именно: продажба на стоки. Целта на проверката е да се установи дали към момента на извършване на проверката има заявени за регистрация или регистрирани сходни и/или идентични марки с действие на територията на Република България за услуги – продажба на стоки. След извършено от нас проучване се оказа, че не бяха установени сходни и/или идентични по-ранни марки. Изготвихме писмено становище, в което описахме резултатите. В становището беше извършен анализ и дали знакът попада в приложното поле на чл.11 от Закона за марките и географските означения, където е уредбата на абсолютните основания за отказ на регистрация на марка.

 

error: Content is protected !!