Проекти

Извършихме проучване на петнадесет словни марки за услуги от клас 43 от МКСУ – ресторанти

октомври 26, 2018

от

През август 2017 година с нас се свърза клиент, който желае да отвори ресторант за бързо хранене и за тази цел ни предостави петнадесет словни марки, за които да извършим предварително проучване. Услугите, които ще предоставя са класирани в клас 43 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни възложи задачата проучването да бъде извършено за територията на всички страни-членки на ЕС, тъй като марката, която ще разработи ще се заяви за регистрация като марка на Европейския съюз. Извършихме проверката в базата данни за всяка една от предоставените словни марки и се оказа, че пет от марките не нарушават чужди по-ранни права и могат успешно да бъдат регистрирани. Останалите десет не е препоръчително да се заявяват за регистрация, тъй като са налице по-ранни сходни марки, регистрирани за идентични услуги. Описахме резултатите от проверката в писмено становище, което предоставихме на клиента и в заключение го посъветвахме да заяви за регистрация и разработи една от предложените пет словни марки, които не нарушават чужди по-ранни права.

error: Content is protected !!