Проекти

Извършихме проучване на законодателството за клиент – производител на енергийни напитки

октомври 26, 2018

от

През януари 2018 година наш клиент, който ще произвежда енергийни напитки и с когото сме работили и по други проекти по-рано, се свърза с нас и ни възложи да проучим релевантното законодателство и да изготвим писмено становище, в което да предоставим информация относно:

  1. Задължителните изисквания залегнали в Наредба 47 от 28 декември за изискванията към хранителните добавки, а именно:

– Изисквания за уведомяване на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ);

– Изисквания за използване на съставки в хранителни добавки;

– Изисквания относно етикетиране;

– Принципи за продажба и маркетинг на енергийни шотове.

  1. Изискванията на Регламент 1169/2011 на Европейския Парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите.
  2. Изискванията на Закона за храните, а именно:

– Изисквания към опаковането, етикетирането, представянето и рекламата на храните;

– Регистрация на обект за производство на храни;

– Задължения за производителите на храни;

– Официален контрол върху храните.

Становището беше изготвено в уговорения срок и по този начин беше предоставена необходимата информация.

error: Content is protected !!