Проекти

Извършихме проучване на две словни марки за стоки от клас 5 от МКСУ – хранителни добавки

октомври 26, 2018

от

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи извършването на проучване на две словни марки, които ни предостави за стоки клас 5 от МКСУ – хранителни добавки. Проучването следва да се извърши за територията на всички страни-членки на ЕС, тъй като марката, която ще се заявява за регистрация ще бъде марка на ЕС. След извършеното от нас проучване се оказа, че едната марка не е препоръчително да се разработва, защото нарушава чужди по-ранни права. Втората марка не нарушава чужди по-ранни права, тъй като не бяха открити сходни на нея марки. Описахме резултатите в становище и препоръчахме на клиента да разработи и заяви за регистрация втората словна марка.

error: Content is protected !!