Проекти

Извършихме предварително проучване на марка за услуги в клас 43 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 19, 2018

от

През май 2015 година с нас се свърза клиент, който желае да открие верига от ресторанти за бързо хранене и за тази цел ни предостави комбинирана марка състояща се от словен и фигуративен елемент, за която да извършим предварително проучване. Извършихме проучването в базите данни и се оказа, че към момента на извършване на проучването е налице една сходна марка (висока степен на сходство), която е регистрирана марка на Европейския съюз и има действие на територията на Република България и е регистрирана за идентични услуги от клас 43. Подробно направихме сравнение между двете марки, което беше описано в писмено становище и препоръчахме на клиента да се спре на друг знак, с който да обозначава заведенията си за бързо хранене, защото ако подадем заявка за регистрация на предложената от клиента марка има голяма вероятност да бъде подадена опозиция от притежателя на по-ранната марка.

error: Content is protected !!