Проекти

Извършихме предварително проучване на марка за стоки в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 12, 2018

от

През май 2016 година с нас се свърза клиент, който възнамерява да разработва моден бранд и ни възложи да извършим предварително проучване на словна марка за стоки – дрехи, които са класирани в клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни има намерение да регистрира марка на Европейския съюз. След извършено от нас проучване се оказа, че съществува сходна марка на Европейския съюз за производство на идентични стоки, която към момента на проучването се използва в търговската дейност. Предоставихме резултатите от проучването на клиента и го посъветвахме да не регистрира тази марка, защото има голяма вероятност от подаване на опозиция, тъй като между двете марки има висока степен на сходство.

error: Content is protected !!