Проекти

Извършихме предварително проучване на словна марка за услуги в клас 42 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 11, 2018

от

През март 2018 година с нас се свърза клиент, който има намерение да регистрира словна марка като марка на Европейския съюз за следните услуги попадащи в клас 42 от Ницската класификация, а именно: осигуряване на временно използване на софтуерни приложения за социални мрежи. След извършено подробно проучване от нас се оказа, че към момента на извършване на проверка на марката не са налице сходни по-ранни марки за сходни услуги. Изготвихме писмено становище и посъветвахме клиента да разработи тази марка.

error: Content is protected !!