Проекти

Извършихме предварително проучване на петнадесет словни марки за стоки от клас 32 от МКСУ – безалкохолни напитки

октомври 26, 2018

от

През септември 2017 година с нас се свърза клиент, с който сме работили и по други проекти преди това. Клиентът ни предостави петнадесет словни марки, за които да извършим предварително проучване, тъй като има намерение да разработи и регистрира марка, с която да обозначава стоки, които ще произвежда, а именно: безалкохолни напитки. Безалкохолните напитки са класирани в клас 32 от МКСУ. Клиентът ни има намерение да регистрира марката като марка на Европейския съюз. Извършихме проучването и се оказа, че само една от предложените марки не нарушава чужди по-ранни права и препоръчахме на клиента да разработи именно нея. Резултатите от извършената проверка описахме в становище, което предоставихме на клиента.

error: Content is protected !!