Проекти

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка за стоки от клас 32 от МКСУ – безалкохолни напитки

октомври 26, 2018

от

През юни 2017 година с нас се свърза клиент, който ни предостави комбинирана търговска марка и ни възложи извършването на предварително проучване, тъй като има намерение да заяви марката за регистрация като марка на Европейския съюз за производство на безалкохолни напитки, които стоки попадат в клас 32 от МКСУ. Извършихме проучване в базите данни и се оказа, че към датата на извършване на проучването има една регистрирана сходна марка, която марка е регистрирана като марка на ЕС и има действие на територията на всички страни-членки на ЕС. По-ранната марка е регистрирана за идентични стоки от клас 32 и между двете марки има висока степен на сходство. Освен това, марката е подновявана няколко пъти, има много доказателства за използването й в търговската дейност. Описахме резултатите от проучването в писмено становище и предоставихме цялата налична информация на клиента за вземане на информирано решение. Препоръчахме на клиента да не разработва тази марка, тъй като е много вероятно да бъде подадена опозиция. Клиентът взе предвид препоръките ни и се спря на други имена, за които да извършим проверка.

 

error: Content is protected !!