Проекти

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка за територията на Република България за стоки в клас 29 от Ницската класификация на стоките и услугите

октомври 25, 2018

от

През юни 2016 година с нас се свърза производител на мляко и млечни продукти, който ни предостави комбинирана марка, която се състои от словен и фигуративен елемент и ни възложи извършване на предварително проучване за територията на Република България за стоки в клас 29 от Ницската класификация на стоките и услугите. След като извършихме проучването в базите данни се оказа, че съществува марка, която е сходна с предоставената от клиента марка и е регистрирана като национална марка, тоест марката има действие на територията на Република България за идентични стоки в клас 29 от Ницската класификация. По-ранната марка се използва на територията на Република България. Описахме резултатите в становище, което предоставихме на клиента и го посъветвахме да не разработва марката, за която извършихме проучване, тъй като се нарушават чужди по-ранни права, а също така съществува голяма вероятност притежателят на по-ранната марка да се противопстави на използването в търговската дейност на сходна по-късна марка.

error: Content is protected !!