Проекти

Извършихме задълбочено проучване за клиент относно минали и бъдещи промени в българската финансова регулаторна рамка за компаниите, предлагащи потребителски кредити

октомври 04, 2018

от

През януари 2016 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да извършим задълбочено проучване относно миналите и евентуалните бъдещи промени в българската финансова регулаторна рамка относно компаниите, предлагащи потребителско кредитиране. Основният фокус на изготвения от нас доклад беше да се идентифицира съответната регулаторна рамка в областта на потребителските кредити и промените във финансовото законодателство през последните 12 (дванадесет) месеца, които оказват влияние върху дейността на компаниите за потребителско кредитиране.

Първата част от изготвения от нас доклад съдържа подробен списък, кратко описание и самите промени през последните 12 (дванадесет) месеца на съответното българско и европейско финансово законодателство, което е свързано с небанкови финансови институции, чийто основен предмет на дейност е предоставяне на потребителски кредити.

Втората част от доклада изброява всички други правни актове, които са от значение за дейността на всяко едно дружество за потребителско кредитиране в България и могат да повлияят по един или друг начин на неговата професионална дейност като например: законодателство, свързано с електронната търговия, рекламата и електронните документи и подписи; законодателство, свързано със създаването и учредяването на търговско дружество; законодателство, свързано с интелектуалната собственост; законодателство, свързано със защитата на лични данни, респективно с администратора на лични данни; законодателство, свързано с договорното право; законодателство, свързано с разрешаването на конфликти; различни счетоводни закони; Законодателство, свързано със защитата на конкуренцията.

error: Content is protected !!