Проекти

Извършваме услугата наблюдение на марка за две марки на наш клиент

октомври 23, 2018

от

През май 2017 година с нас се свърза клиент, който в притежател на две национални марки регистрирани за услуги в класове 16, 41 и 43 от Ницската класификация на стоките и услугите и ни възложи да извършваме наблюдение на марките, за да може да подаде опозиция, ако има опити да се регистрира идентична или сходна марка. Предоставяме услугата мониторинг на марка чрез помощта на специализиран софтуер, който идентифицира и намира абсолютно всички сходни марки, които са заявени за регистрация. Този софтуер е обявен за най-добрия в света от независима организация. Всяка седмица получаваме отчети, които съдържат всички намерени сходни марки, които са заявени за регистрация, заедно със следната информация: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция. По този начин предоставяме една изключително пълна услуга по извършване на наблюдение на марките на нашия клиент.

error: Content is protected !!