Проекти

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за клиент производител на козметика

септември 19, 2018

от

През март 2015 година с нас се свърза клиент, който възнамерява да произвежда козметика и желае да регистрира марка на Европейския съюз, за да може впоследствие да разпространява произведената от него козметика на територията на страните-членки на ЕС. Запознахме клиента с регистрационната процедура. Посъветвахме клиента да се възползваме от възможността да подадем заявка за регистрация на марка по електронен път като се възползваме от опцията на Fast Track (ускорената процедура) при подаване на заявление за регистрация на марка. Формулярът за заявка в пет стъпки е специално пригоден за ускорената процедура.

Преди да пристъпим обаче към заявяване на марката извършихме предварително проучване относно това дали марката ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ и дали съществуват сходни марки. След като клиентът ни предостави марката и след като извършихме проучването се оказа, че бяха открити няколко сходни марки, които са регистрирани за сходни стоки и са регистрирани или като марки на ЕС или като национални марки в страни-членки на ЕС. Посъветвахме клиента да не заявява за регистрация тази марка, тъй като най-вероятно ще бъде подадена опозиция. Клиентът се довери на консултацията ни и ни предостави още няколко имена, които да проучим. В резултат от извършеното от нас проучване се оказа, че от предоставените имена само едно от тях не нарушава по-ранни права, поради което клиентът избра именно него да оформи графично. Към словния елемент беше прибавен и фигуративен такъм и марката стана комбинирана марка съдържаща словен и фигуративен елемент. Заявихме марката за регистрация попълвайки и подавайки формуляра за заявка в пет стъпки като избрахме стоки попадащи в клас 3 от Ницската класификация и заплатихме държавната такса. След по-малко от десет дни марката беше преминала успешно експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в официалния бюлетин. След няколко месеца марката беше успешно регистрирана и клиентът има възможност да обозначава произвежданата от него козметика с марката.

error: Content is protected !!