Проекти

Успешно регистрирахме клиент производител на храна като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни

септември 26, 2018

от

През април 2017 година с нас се свърза клиент – производител на хранителни стоки, който ни възложи да извършим регистрация като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Разяснихме на клиента процедурата по регистрация, попълнихме заявлението за регистрация на администратор на лични данни юридическо лице, а също така и бланките относно водените от клиента регистри, а именно: Регистър „Персонал“ и Регистър „Контрагенти“. Изготвихме също така и Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. Подадохме документите в Комисията за защита на личните данни и след две седмици клиентът беше регистриран като администратор на лични данни.

error: Content is protected !!