Проекти

Успешно променихме начина на управление в търговско дружество

септември 13, 2018

от

През месец януари 2017 година към нас се обърна клиент, на който няколко години преди това регистрирахме търговско дружество с молба да променим начина на управление в търговското дружество. Адвокат Кадиева изготви всички необходими документи, заплати държавната такса за извършването на промяната и входира документите в Търговския регистър по електронен път. След няколко дни промяната в обстоятелствата беше вписана успешно.

error: Content is protected !!