Проекти

Успешно подновихме марка за последващ период от десет години

септември 28, 2018

от

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който ни въложи да подновим регистрирана нацинална комбинирана марка за услуги в клас 35 от Ницската класификация, тъй като действието на марката ще изтече скоро. Препоръчахме на клиента да подновим марката в срок, тъй като след това ще разполага с още шест месеца гратисен период за подновяването й, но ще трябва да заплати по-висока държавна такса към Патентното ведомство. Изготвихме необходимите документи, входирахме ги в Патентното ведомство на Република България и заплатихме държавната такса за подновяване. След няколко дни марката беше подновена за последващ период от десет години и една седмица по-късно получихме официалния документ от Патентното ведомство (Уведомление за подновяване), което предадохме на клиента.

 

error: Content is protected !!