Проекти

Регистрирахме национална марка с действие на територията на Република България за клиент производител на плодове и зеленчуци

септември 27, 2018

от

През септември 2016 година клиент производител на плодове и зеленчуци ни възложи да подготвим необходимите документи за регистрация на марка, която използва в търговската си дейност от 2015 година. Произвежданите от него стоки попадат в клас 29 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите. Предоставената от клиента марка е комбинирана марка, в състава на която доминиращ и отличителен е фигуративният елемент. Посъветвахме клиента, че преди да заявим марката за регистрация следва да извършим проучване на марката, което е част от нашата услуга по регистрация на търговска марка. След извършеното проучване се оказа, че няма пречка за регистрацията на марката, изготвихме писмено становище и пристъпихме към заявяване на марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България. Тъй като клиентът ще разпространява произвежданите от него стоки само на територията на Република България, в този случай го посъветвахме да региструира национална марка. След като подадохме заявката за регистрация, заплатихме първата вноска от държавната такса. След като марката успешно премина проверката по абсолютни основания за отказ, тя беше публикувана в бюлетина на Патентното ведомство. В предвидения от закона срок, който е три месеца, не бяха подадени възражения и/или опозиции и бяхме уведомени, че следва да заплатим и втората вноска от държавната такса. Накрая, получихме свидетелството за регистрация и го предадохме на клиента през юли 2017 година. Разбира се, предоставихме на клиента брошурата с полезна информация за марките и го информирахме по време на цялата регистрационна процедура.

error: Content is protected !!