Проекти

Изготвихме пълен набор от документи за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент собственик на интернет магазин за продажба на кафе

септември 10, 2018

от

През април 2018 година към нас се обърна клиент, който е собственик на интернет магазин за продажба на кафе във връзка с необходимостта да бъдат изготвени документи относно съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна. Тъй като внедряването на Регламента от правна страна е двустранен процес, при който е необходимо съдействието на клиента чрез предоставяне на необходимата за тази цел информация, клиентът ни оказа пълно съдействие чрез попълване на специално изготвен въпросник, за да може да получим релевантната информацията за изготвяне на документите. Адвокат Красимира Кадиева и нейният екип изготвиха пълния набор от документи, които са необходими за привеждане на бизнеса на клиента по прилагането и съответствието с Общия регламент (GDPR) от правна страна, като: различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други. Изготвихме политика за защита на личните данни, а също така и политика относно бисквитките, които да бъдат публикувани на уеб сайта.

Освен това, клиентът беше консултиран дали е необходимо да бъде избрано длъжностно лице по защита на данните, а също така предоставихме редица материали изготвени от нас с цел по-лесно прилагане на задълженията му като администратор съгласно изискванията на Общия регламент, а именно:

  • Наръчник съдържащ практически стъпки за прилагане на Общия регламент за защита на данните.
  • Наръчник съдържащ подробно описание на задълженията на администраторите и на обработващите лични данни.
  • Наръчник съдържащ подробно описание на правата на субектите на данните и реда и условията за упражняване на правата.
  • Как да подготвим уеб сайта си за GDPR;
  • Правила за работа с клиенти и лични данни;
  • Срокове за съхранение на документи.

Целта на предоставените материали е информационна, за да може клиентът да се запознае с така динамичната и гъвкава материя, каквато представлява тази европейска регулация в областта на защитата на лични данни. Наравно с това, клиентът получи и възможност за всякакви въпроси, които да зададе на екипа по отношение на тази материя по време на провежданите консултации. Проектът беше завършен в уговорения срок, с което клиентът получи възможно най-пълната и качествена услуга във връзка с внедряването на Регламент (ЕС) 2016/679 от правна страна, с което да продължи безпроблемно своите бизнес начинания.

 

error: Content is protected !!