Проекти

Изготвихме пълен набор от документи за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент занимаващ се с международен превоз на стоки

септември 18, 2018

от

През април 2018 година с нас се свърза клиент, който извършва международен превоз на стоки с молба да му съдействаме относно изготвянето на документи за съответствие с Общия регламент за защита на личните данни, който влезе в сила на 25 май 2018 година. Консултирахме клиента, че освен изготвянето на документите е необходимо Регламентът да бъде внедрен и от техническа страна, за което е необходимо да се обърне за съдействие към IT специалисти. Клиентът ни оказа пълно съдействие като отговори на всички зададени от нас въпроси в процеса на работа, което ни улесни в изготвянето на пълния набор от документи, сред които: различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други. Освен посочените документи, изготвихме и Политика за поверителност съдържаща информацията посочена в чл.13 от Регламента, която да бъде качена на уеб сайта на клиента.

Клиентът беше консултиран, че не е необходимо да има длъжностно лице по защита на данните. Освен това, на клиента бяха предоставени редица материали, които сме изготвили и съдържат полезна информация с цел по-лесна ориентация относно задълженията на администраторите на лични данни, сред които:

  • Наръчник съдържащ практически стъпки за прилагане на Общия регламент за защита на данните.
  • Наръчник съдържащ подробно описание на задълженията на администраторите и на обработващите лични данни.
  • Наръчник съдържащ подробно описание на правата на субектите на данните и реда и условията за упражняване на правата.
  • Как да подготвим уеб сайта си за GDPR;
  • Правила за работа с клиенти и лични данни;
  • Срокове за съхранение на документи.

Клиентът имаше възможност да задава въпроси в процеса на работа, а и след това. Проектът беше завършен в уговорения между страните срок, преди 25 май 2018 година.

 

error: Content is protected !!