Проекти

Изготвихме пълен набор от документи за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент опериращ в областта на фармацевтичната индустрия

септември 11, 2018

от

През април 2018 година получихме запитване от клиент опериращ в областта на фармацевтичната индустрия относно изготвяне на набор от документи необходими за привеждане на бизнеса му в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/ 679 (GDPR) от правна страна. Необходимо беше да получим пълно съдействие от негова страна, изразяващо се в попълване на въпросник, който да предостави необходимата информация  за изготвяне на документите. Адвокат Кадиева и екипът й изготвиха пълния набор от документи, за да отговаря бизнесът на клиента ни на Общия регламент (GDPR) като: различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други.

Клиентът ни беше консултиран, относно назначаването на длъжностно лице по защита на личните данни, бяха му предоставени и материали, изготвени от нас, които да улеснят изпълнението на задълженията му като администратор съгласно Общия Регламент за защита на личните данни, като:

  • Наръчник, съдържащ практически стъпки за прилагане на Общия регламент за защита на данните;
  • Наръчник, съдържащ подробно описание на задълженията на администраторите и на обработващите лични данни;
  • Наръчник, съдържащ подробно описание на правата на субектите на данните и реда и условията за упражняване на правата;
  • Правила за работа с клиенти и лични данни;
  • Срокове за съхранение на документи.
error: Content is protected !!