Проекти

Извършихме предварително проучване на марка за производство на обувки и чанти

септември 10, 2018

от

През март 2017 година към нас се обърна клиент, който желае да създаде марка, с която да обозначава стоките, които има намерение да произвежда, а именно: обувки и чанти. Клиентът ни предостави за проучване словен елемент, който впоследствие ще стилизира графично. След извършено от нас подробно предварително проучване, се установи, че към март 2017 година са налице 12 /дванадесет/ сходни марки за сходни стоки. След като анализирахме внимателно резултатите, изготвихме подробно писмено становище, предоставихме извадка от базата данни за всяка една по-ранна марка и в заключение посъветвахме клиента да не разработва тази марка, а да се спре на друго име.

error: Content is protected !!