Проекти

Извършихме предварително проучване на две марки за клиент опериращ в модната индустрия

септември 11, 2018

от

През декември 2016 с нас се свърза клиент, който оперира в модната индустрия, който ни възложи да извършим предварително проучване на две марки, с които желае да обозначава стоките, които ще произвежда, а именно: облекло.  Клиентът ни предостави за проучване два словни елемента, които впоследствие ще стилизира графично. След като извършихме подробно предварително проучване в базите данни и анализирахме резултатите, установихме, че са налице заявени за регистрация и регистрирани по-ранни сходни марки за сходни стоки. Изготвихме писмено становище съдържащо анализ на резултатите от извършеното от нас предварително проучване и посъветвахме клиента да не разработва нито една от двете марки, а по-скоро да измисли друго име, с което да обозначава произвежданите от него стоки.

error: Content is protected !!