Новини

Внедряване на нова функционалност в уеб сайта

септември 10, 2018

от

Внедрихме нова функционалност в уеб сайта, а именно: меню „Проекти“. В тази секция на сайта ще представяме избрани примери от опита ни до този момент по различни клиентски проекти. В описанието на даден проект няма да бъдат  посочвани имената на клиентите ни, а също така уеб сайтът не съдържа информация, която представлява професионална и/или търговска тайна на клиентите ни.

error: Content is protected !!