Проекти

Внедрихме Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна за клиент занимаващ се с търговия на стоки

септември 28, 2018

от

През август 2018 година с нас се свърза клиент, който се занимава с търговия на стоки, както във физически магазин, така и по интернет. Беше ни възложено да изготвим целия комплект от документи за съответствие с изискванията на новия Регламент за защита на личните данни (GDPR) от правна страна. Клиентът ни оказа пълно съдействие чрез попълването на въпросник, след което се заехме с изготвянето на пълния комплект документи съдържащ различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други.

Освен посочените по-горе документи, се наложи да извършим и оценка на въздействието, а също така предоставихме на клиента помощни материали, сред които:

  • Наръчник, съдържащ практически стъпки за прилагане на Общия регламент за защита на данните.
  • Наръчник, съдържащ подробно описание на задълженията на администраторите и на обработващите лични данни.
  • Наръчник, съдържащ подробно описание на правата на субектите на данните и реда и условията за упражняване на правата.
  • Как да подготвим уеб сайта си за GDPR;
  • Правила за работа с клиенти и лични данни;
  • Срокове за съхранение на документи.

Изпълнихме поетия от нас ангажимент в уговорения срок. Чрез предоставената от нас услуга успяхме да помогнем на клиента да По отговаря на изискванията на Общия регламент от правна страна. Няколко седмици след приключване на проекта организирахме презентация, на която клиентът присъства.

 

error: Content is protected !!