Проекти

Внедрихме Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за клиент занимаващ се с производство на храни и търговия на стоки във физически магазин

септември 12, 2018

от

През месец май 2018 година завършихме успешно проект, свързан с внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) от правна страна за клиент, производител на храни и извършващ търговска дейност във физически магазин. Услугата включва изготвяне на пълния комплект документи, необходими на администратора, за да изпълни задълженията си по регулацията за защитата на личните данни. След проведена консултация, на която имаше възможност да задава въпросите си и да се запознае с процедурата, клиентът трябваше да попълни въпросник, чрез който да получим необходимата информация за изготвянето на докуметите, чийто списък включва  различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други.

Също така консултирахме клиента ни относно необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на личните данни, както и му предоставихме изготвени от нас материали, които да направят по- лесно изпълняеми задълженията му на администратор, като например:

  • Наръчник, съдържащ практически стъпки за прилагане на Общия регламент за защита на данните.
  • Наръчник, съдържащ подробно описание на задълженията на администраторите и на обработващите лични данни.
  • Наръчник, съдържащ подробно описание на правата на субектите на данните и реда и условията за упражняване на правата.
  • Как да подготвим уеб сайта си за GDPR;
  • Правила за работа с клиенти и лични данни;
  • Срокове за съхранение на документи.

По този начин помогнахме на клиента да отговаря на изискванията на Регламента за водене на отчетност. Успяхме да дадем на клиента възможно най-качествената и най-пълната услуга, завършвайки проекта в уговорения срок.

error: Content is protected !!