Новини

На 20.04.2018 година беше обнародвано Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения

април 27, 2018

от

На 20.04.2018 година беше обнародвано Постановление на Министерски съвет  за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения. Наредбата урежда административния ред за разглеждане на жалби и искания по чл.42, ал.1 и чл. 64, ал.1 от Закона за марките и географските означения. В Наредбата, също така, е уреден и редът за образуване и провеждане на производството по служебно заличаване на регистрацията на марка съгласно чл. 26, ал. 6 от Закона за марките и географските означения. Наредбата е достъпна на уеб сайта на Патентното ведомство на Република България.

error: Content is protected !!