Електронна търговия

Изготвяне на Политика относно бисквитките

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Повечето интернет сайтове използват бисквитки. Настоящата публикация има за цел да очертае основните моменти в изготвянето на политиката относно бисквитките. Насоките за съставяне на политика относно бисквитките са съобразени изцяло с изискванията на действащото законодателство.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛУГАТА „ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ“ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА ТУК.

В практиката често се среща политиката относно бисквитките да се съдържа в политиката за защита на личните данни (политиката за поверителност) или в общите условия за ползване на уеб сайта. Въпреки това, за по-голяма яснота, е препоръчително политиката относно бисквитките да бъде описана в отделен документ и публикувана на видно място в уеб сайта, за да могат потребителите лесно да се ориентират. На потребителя следва да бъде предоставена възможност да приеме или деактивира бисквитките.

На първо място, преди да сме описали какво следва да съдържа една изчерпателна политика относно бисквитките, е редно да дефинираме какво се разбира под понятието „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството на потребителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който потребителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на потребителя и подобряване на работата със сайта. Чрез тази информация посетителите на уеб сайта не могат да бъдат идентифицирани лично. Тази информация включва най-често включва: вид на устройството, от което потребителят осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид на браузъра; конкретни действия, които се предприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; дата и продължителност на посещенията. Разбира се, бисквитките се използват само при определени условия.

Съдържание на политиката относно бисквитките

 • Въведение: Като въведение в политиката относно бисквитките, е добре да отбележите, че тя е част от политиката за поверителност (политика за защита на лични данни) и да посъветвате потребителите да прочетат внимателно политиката и в случай, че имат въпроси, е препоръчително осъществяване на контакт с опреатора на интернет страницата. Тук е мястото да укажете, че потребителят има право да приеме или деактивира бисквитките.
 • Какво представляват „бисквитките” и как работят? В тази част от политиката относно бисквитките е добре да опишете какво представляват бисквитките и по какъв начин работят.
 • Какво е предназначението на бисквитките? В тази част е препоръчително да предоставите повече информация относно предназначението на бисквитките.
 • Какви видове бисквитки има и какви видове бисквитки използва операторът на уеб сайта? Съществуват много видиве бисквитки, като например: бисквитки за регистрация, бисквитки за рекламна дейност, сесийни, постоянни, необходими, бисквитки на рекламодателите, бисквитки за географско насочване, бисквитки за производителност на сайта, бисквитки за анализиране на посетителите на сайта и друди видове. Препоръчваме ви да изброите видовете бисквитки и да опишете какви видове бисквитки използвате.
 • Цели: При използване на бисквитки от съществено значение е да бъде предоставена подробна информация относно целите на съхранението или достъпа до данните и целите на обработването им.
 • Колко време се пази информацията? Следва да посочите за какъв срок се пази информацията. Информацията се запазва в зависимост от типа бисквитки. Например, при сесийните бисквитки, информацията се изтрива със затварянето на браузъра, докато постоянните са валидни между два месеца и няколко години.
 • Управление и изтриване на бисквитките: Операторът следва да посочи, че ако потребителят не желае да бъде събирана информация чрез бисквитки, той има право да се откаже от тях. Следва да се посочи и начин, по който бисквитките могат да бъдат изтрити. В този случай е важно да отбележим, че ограничаването и изтриването на бисквитките могат да се отразят върху някои от функциите на уеб сайта. За управлението на бисквитките е необходимо да се знае, че бисквитките следва да може да се управляват лесно, тоест на потребителя да бъде предоставена възможност да деактивира бисквитките само с едно натискане на бутона по възможност.
 • Промени в политиката относно бисквитките: Препоръчително е да бъде упоменато, че операторът има право да актуализира като изменя и допълва политиката относно бисквитките по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.

Важно е да бъде отбелязано, че от практическа гледна точка е задължително да бъде въведен динамичен надпис по подходящ начин (като например: popup window, WordPress bar и др.), с който да се информират по ясен и разбираем начин всички потребители за използването на „бисквитки“ във вашия уеб сайт.

Накрая, препоръчваме ви при изготвянето на политиката относно бисквитките да използвате ясен и достъпен за потребителите на уеб сайта ви език. Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при съставяне на политика относно бисквитки, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист с опит в тази материя. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на политиката относно бисквитките за вашия уеб сайт, тъй като в практиката си адв. Кадиева многократно е изготвяла документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

Сред клиентите, които през изминалите години са получили специализирана спрямо индивидуалните им нужди експертиза в областта на интернет правото и електронната търговия са както доставчици на услуги, разработчици на софтуер, графични и уеб дизайнери, дигитални агенции, собственици на електронни магазини, собственици на хотели, строителни фирми, брокери на недвижими имоти, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си в Интернет. За нас, също така, е голямо признание, че през последните години сме помогнали на редица клиенти, които оперират в други държави в Европа, да установят дейността си в България, тъй като експертизата на кантората в областта на електронната търговия, защитата на лични данни и интелектуалната собственост позволява на екипа ни да предоставя ефективни решения за разширяване на бизнеса на клиентите ни.

Услугата „изготвяне на Политика относно бисквитките“ включва следните действия:

 • консултация с клиента с цел запознаване с особеностите на уеб сайта и дейността на клиента;
 • задаване на въпроси с цел получаване на необходимата информация за изготвянето на Политиката относно бисквитките;
 • изготвяне на изчерпателна Политика относно бисквитките;
 • предоставяне на Политиката относно бисквитките на клиента;
 • възможност за задаване на въпроси относно изготвената Политика относно бисквитките и допълване на изготвения документ при необходимост.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно политиката относно бисквитките. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист с опит в тази материя. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Адвокат Красимира Кадиева съдейства при изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

error: Content is protected !!