Подновяване на регистрацията на дизайн на Общността

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2021 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 50% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Възможност за възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и/или дизайни„.

Настоящата статия има за цел да опише процедурата по подновяване на дизайн на Общността, която е уредена в Регламент на Съвета 6/2002 за дизайна на Общността. Дизайнът на Общността се администрира от Службата на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO), със седалище в Аликанте, Испания. Регистрацията на дизайн пред Службата на ЕС за интелектуална собственост, със седалище в Аликанте, Испания, е най-добрият и лесен начин за предоставяне на защита на територията на страните-членки на Европейския съюз. Когато дизайнът е регистриран успешно, защитата се разпространява на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Притежателят на правото върху дизайн на Общността има право да използва дизайна не само на територията на една държава-членка на Европейския съюз, но също така и на територията на целия Европейски съюз.

Какъв е срокът на действие на регистрацията на дизайн на Общността?

Срокът на действие на регистрацията на промишлен дизайн на Общността е 5 /пет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Регистрацията на дизайна на Общността може да бъде подновявана от един до четири пъти от по пет години, считано от датата на подаване на заявката. Заявката за подновяване се подава в срок от шест месеца, считано от последния ден на месеца, през който изтича срокът на закрилата или до шест месеца след изтичането на този срок срещу заплащане на допълнителна такса. Заявката за подновяване трябва да бъде придружена с документ за платена такса.

След като бъдат изпълнени изискванията на Регламент на Съвета 6/2002 за дизайна на Общността, регистрацията на промишления дизайн се подновява и подновяването влиза в сила в деня след датата на изтичане на срока на регистрация. Подновяването се вписва в регистъра.

Препоръка: Препоръчително е да подадете заявката за подновяване на регистрацията на вашия дизайн на Общността в срок от шест месеца, считано от последния ден на месеца, през който изтича срокът на закрилата, защото след изтичането му, ще разполагате само с шест месеца за подаване на искането като ще трябва да заплатите по-висока такса. В случай, че пропуснете срока за подновяване и искате да продължите да имате изключително право върху дизайна, следва да подадете нова заявка за регистрация.

Какви са държавните такси за подновяване на дизайн на Общността?

I. При подновяване навреме:

 • за първо подновяване – 90 евро;
 • за второ подновяване – 120 евро;
 • за трето подновяване – 150 евро;
 • за четвърто подновяване – 180 евро.

II. При късно подновяване

При закъсняло подаване на искането за подновяване на дизайн на Общността се заплаща 25% повече от съответната такса за подновяване.

Какво включва услугата „подновяване на дизайн на Общността“ и колко струва?

Услугата „подновяване на дизайн на Общността“ включва:

 • следене на срока на действие на дизайна;
 • подготовка на необходимите документи;
 • входиране на документите;
 • заплащане на държавни такси;
 • провеждане на процедурата – представителство пред Службата на ЕС за интелектуална собственост;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
 • получаване на сертификат;
 • предоставянето на сертификата на клиента.

Поради изброените по-горе особености и спецификите на процедурата при подновяването на дизайн на ЕС е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Регламент 6/2002. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при подновяването на вашия дизайн на Общността чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата подновяване на дизайн на ЕС, моля да изпратите регистровия номер на дизайна, който желаете да бъде подновен, а също така, имейл адрес и телефонен номер като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно подновяването регистрацията на дизайн на Общността. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на промишлените дизайни като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при подновяване на промишлени дизайни на Общността чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.