Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Как да предотвратите превръщането на вашата марка в генерична?

Последна промяна: 17.12.2019 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Каква е основната функция на търговската марката?

Основната функция на марката е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.

Кога една търговска марка се превръща в генерична?

Eдна търговска марка се превръща в генерична когато заеме място в съзнанието на голяма група от обществото. Това може да се получи на практика когато е налице пазарен монопол на тази марка в съответната продуктова категория. По този начин се получава, че понякога притежателите на запазени марки позволятват на тяхната търговска марка да стане „жертва“ на собствения си успех като несъзнателно участват в унищожаването на отличителния характер на своята търговска марка. Ако марката се използва правилно, тя би следвало да може да запази основната си функция да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на друго. Отличителността на търговската марка е изложена на риск, когато неправилното използване на търговската марка води до това потребителите да започнат да обозначават с марката цяла продуктова категория. В резултат на това, марката придобива широка популярност в разговорната реч. Ето защо, притежателите на марки трябва да се стараят марката им да не стане родово описание за стоки, тъй като в този случай тя ще загуби своята функция да разграничи стоките им и след това ще бъде предмет на процедура по отмяна. Съгласно член 35, алинея 1, т.2 от Закона за марките и географските означения регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана.

Историята познава следните търговски марки, които са се превърнали в генерични: ESCALATOR, LINOLEUM, ASPIRIN, CELLOPHANE, THERMOS, LAUNDROMAT. Това често се случва с иновативни продукти от дадена нова пазарна ниша и марката се превръща в наименование на продукта.

Какви стъпки да предприемете, за да намалите риска от превръщането на вашата марка в генерична?

Рискът от отмяна на марката се намалява когато тя е използвана правилно. Притежателите трябва да са сигурни, че техните търговски марки се използват ефективно още от първия ден. Този раздел на статията предоставя практически съвети, които ще попречат на вашата търговска марка да се превърне в генерична и ще помогне да се запази нейният отличителен характер.

 1. Притежателите на марки следва да изготвят и приемат добре дефинирани насоки, които служат като указания за правилното използване на търговската им марка, а също така и да обучат своите служители и лицензополучатели как да се използва правилно марката им.
 2. При използването на марката, притежателят може да посочва регистрацията й, като в близост до нея поставя латинската буква R, заградена в кръг. Когато марката не е регистрирана се слага символът TM.
 3. Не променяйте търговската марка.
 4. Не съкращавайте търговската марка.
 5. Търговската марка не е препоръчително да се използва в множествено число.
 6. Търговската марка не е препоръчително да се използва като съществително име.
 7. Търговската марка не е препоръчително да се използва като глагол.
 8. Търговската марка е добре да бъде използвана като прилагателно.
 9. Общото наименование на продукта се използва след търговската марка.
 10. Направете така, че запазената марка да се откроява от останалата част от текста, като винаги маркирате търговската марка с главни букви, цвят или шрифт.
 11. Притежателят на търговската марка проверява статии, периодични издания и други, за да е сигурен, че марката е била използвана правилно от трети лица.
 12. Притежателят на марката следва да проверява речниците, за да е сигурен, че думата е обозначена като търговска марка.
 13. Притежателят на марката следва да следи подадените заявки за регистрация на марки и да се противопоставя на регистрацията на идентични/ сходни марки.
 14. Притежателят на марката следва да предприема необходимите мерки, за да предотврати и спрe всяко нарушение на правата върху неговата марка като навременно, систематично и ефективно прилага правата си.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно генеричните търговски марки. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях.

error: Content is protected !!