Новини

20% отстъпка от цената на всички услуги в областта на интелектуалната собственост. Възползвайте се от офертата само в седмицата, в която се провежда Световният ден на ИС (24.04.2017 г. – 28.04.2017 г.)

март 17, 2017

от

Всяка година, на 26-ти април се провежда Световният ден на интелектуалната собственост. По този повод, само в седмицата, в която се провежда Световният ден на ИС (24.04.2017 г. – 28.04.2017 г.) ще имате възможност да получите 20% (двадесет процента) отстъпка от цената на всички услуги в областта на интелектуалната собственост. Целта на тази инициатива е насърчаването на защитата на обектите на ИС. Сред най-популярните услуги в областта на ИС са:

  • регистрация на търговска марка;
  • регистрация на промишлен дизайн;
  • предварително проучване на марка;
  • наблюдение на марка;
  • подновяване на търговска марка.

Повече информация относно предлаганите услуги можете да намерите в раздел „Услуги“. Целта на честването на Световния ден на ИС е „да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял свят“. Всяка година на този ден се организират различни мероприятия в цял свят и всяка година денят протича под различно мото.

Не се колебайте да се свържете с Красимира Кадиева на телефони 0882 308 670 и 02/ 851 0324, за всякакви въпроси и допълнителни разяснения.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост(EUIPO). 

error: Content is protected !!