На 1-ви февруари се проведе уъркшоп за договаряне на споразумение за съвместно съществуване на сходни марки (“trademark coexistence agreement”)

На 1-ви февруари 2017 година се проведе уъркшоп на тема „Договаряне на споразумение за съвместно съществуване на сходни марки“ (т. нар. „trademark coexistence agreement”) организиран от Европейската асоциация на маркопритежателите MARQUES и Madara Law в Хотел Сити. По време на уъркшопа беше отделено внимание на специфични правни въпроси, свързани със споразуменията за съвместно съществуване, а […]