Единадесетата редакция на Ницската класификация на стоките и услугите влезе в сила на 1 януари 2017 година

Единадесетата редакция на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките влезе в сила на 1 януари 2017 година. Новата редакция, която ще се прилага за заявки подадени на или след 1 януари 2017 година, включва промени в заглавията на 15 класа, списъка на стоките и услугите, а […]

 

Нови Насоки относнo марки на Европейския съюз и дизайни на Общността ще влязат в сила на 1 февруари 2017 година

Първата част на актуализираните насоки относнo марки на Европейския съюз и дизайни на Общността е приета и ще влезе в сила на 1 февруари 2017 година. Тази преработена версия на Насоките е изцяло обновена със съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Апелативния съд на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, което […]

 

Услугата „предварително проучване на търговска марка“ е най-поръчваната услуга за 2016 година

Услугата „предварително проучване на търговска марка“ беше най-поръчваната услуга за 2016 година при представител по индустриална собственост Красимира Кадиева. Извършването на предварително проучване на марка преди подаване на заявление за регистрация дава отговор на въпроса дали е налице нарушение на чуждо по-ранно право. Проучването ще отговори и на въпроса дали съответното ведомство, което регистрира търговски […]