Представяне

От 2017 година Преслав Балджиев е студент по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като преди това завършва Природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в гр. Бургас. През февруари 2020 година преминава курс за представители по индустриална собственост в Патентното ведомство на Република България в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни. Проявява интерес към интелектуалната собственост, защитата на лични данни, търговското и облигационно право като също така регулярно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари. Владее отлично английски език.

Образование и обучения

Февруари 2020 Патентно ведомство на Република България, Курс за представители по индустриална собственост, Модул „Марки, географски означения и промишлени дизайни“

2017 – 2022 Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – Специалност Право

2014 – 2017 Природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ гр. Бургас, Профил „Математика и английски език“, Завършено с грамота за отличие

Статии

Таргетиране на потребители на социални мрежи
Социалните медии и интелектуалната собственост
Видео-игрите и интелектуалната собственост
Договор за франчайзинг
Онлайн разрешаване на потребителски спорове
Интелектуална собственост и Торент-сайтовете
Медиацията в интелектуалната собственост
Алтернативно решаване на спорове
Заличаване на домейн от Комисия за защита на потребителите
Подаване на сигнал и жалба до Комисията за защита на личните данни
Прилагане на GDPR в България няколко години след влизането в сила на Регламента. Най-разпространените нарушения на правилата за защита на личните данни.
Изкуственият интелект и интелектуалната собственост
Длъжностно лице по защита на лични данни
Разлики между Администратор и Обработващ лични данни
Договор за ползване на софтуер (лиценз на софтуер)
Дигиталният маркетинг и интелектуалната собственост като инструменти за утвърждаване на бизнес бранд
Deepfake съдържанието в интернет
Принципи при обработката на лични данни
Oперации по обработка на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация
Метавселената – виртуална реалност или реална виртуалност?

Семинари

Юни 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Европейска рамка за авторското право“

Юни 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Интелектуалната собственост и спортът“

Юли 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Уличното изкуство и Интелектуалната собственост“

Юли 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Може ли търговска марка да бъде прекалено къса или една буква е достатъчна“?

Юли 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Може ли вкусът да попадне под авторскоправна защита“

Юли 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Пиктограми“

Август 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Мечо Пух и приятели: Плюшените играчки като търговска марка“

Август 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Числа и цифри – кога могат да бъдат търговска марка?“

Август 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Как се преминава проверка на абсолютни основания?“

Август 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Оценка на доказателства събрани от Интернет“

Август 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар “Различните представи за недобросъвестност”

Септември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Генерични търговски марки“

Септември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар “Обществен ред и морал”

Септември 2021 г. – Световна организация по интелектуална собственост (СОИС) със съдействието на Румънско ведомство по авторско право, Държавно ведомство за изобретения и търговски марки и Румъно-Американски университет в Букурещ, Уебинар „Четвърта регионална конференция по ИС в цифровата икономика за малки и средни предприятия“

Септември 2021 г. – Латвийско патентно ведомство със съдействието на Световна организация по интелектуална собственост (СОИС) и Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Семинар „Регионален онлайн семинар за съдии и представители по интелектуална собственост“

Септември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар “Курс по интелектуална собственост за помощник-адвокати”

Септември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Търговските тайни и малките и средните предприятия“

Септември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Общоизвестни марки – какви доказателства трябва да се приемат?“

Октомври 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Доказване на репутация – какви доказателства да бъдат осигурени?“

Октомври 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Покажи им, че съществуваш! Домейн имена и търговски марки като основи на бизнеса“

Ноември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Как да се осигурят доказателства за придобита отличителност?“

Ноември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Основи на проучванията за правни доказателства“

Ноември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Отличителност на цвета като марка“

Ноември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Нови видове доказателства, осигурени от интернет – как притежателите на права да представят доказателствата си?“

Ноември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Как да извлечем най-много от своя бизнес? Домейн имената и търговските марки като основи на бизнеса“

Ноември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Домейн имена и търговски марки като основание за разрешаване на спорове, свързани с интелектуална собственост“

Ноември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Взаимодействие между търговски марки, търговски имена и домейн имена в контекста на използване на права“

Април 2022 г. – Световна организация за интелектуална собственост (СОИС), Отдел „Централноевропейски и Балтийски държави и Средиземноморски страни“, Уебинар „Регионален семинар за Централноевропейските и Балтийските държави, свързан с търговските тайни“