Представяне

От 2017 година Преслав Балджиев е студент по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като преди това завършва Природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в гр. Бургас. През февруари 2020 година преминава курс за представители по индустриална собственост в Патентното ведомство на Република България в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни. Проявява интерес към интелектуалната собственост, защитата на лични данни, търговското и облигационно право като също така регулярно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари. Владее отлично английски език.

Образование и обучения

Февруари 2020 Патентно ведомство на Република България, Курс за представители по индустриална собственост, Модул „Марки, географски означения и промишлени дизайни“

2017 – 2022 Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – Специалност Право

2014 – 2017 Природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ гр. Бургас, Профил „Математика и английски език“, Завършено с грамота за отличие

Семинари

Юни 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Европейска рамка за авторското право“

Юни 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Интелектуалната собственост и спортът“

Юли 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Уличното изкуство и Интелектуалната собственост“

Юли 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Може ли търговска марка да бъде прекалено къса или една буква е достатъчна“?

Юли 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Може ли вкусът да попадне под авторскоправна защита“

Юли 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Пиктограми“

Август 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Мечо Пух и приятели: Плюшените играчки като търговска марка“

Август 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Числа и цифри – кога могат да бъдат търговска марка?“

Август 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Как се преминава проверка на абсолютни основания?“

Август 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Оценка на доказателства събрани от Интернет“

Август 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар “Различните представи за недобросъвестност”

Септември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Генерични търговски марки“

Септември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар “Обществен ред и морал”

Септември 2021 г. – Световна организация по интелектуална собственост (СОИС) със съдействието на Румънско ведомство по авторско право, Държавно ведомство за изобретения и търговски марки и Румъно-Американски университет в Букурещ, Уебинар „Четвърта регионална конференция по ИС в цифровата икономика за малки и средни предприятия“

Септември 2021 г. – Латвийско патентно ведомство със съдействието на Световна организация по интелектуална собственост (СОИС) и Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Семинар „Регионален онлайн семинар за съдии и представители по интелектуална собственост“

Септември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар “Курс по интелектуална собственост за помощник-адвокати”

Септември 2021 г. – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Уебинар „Търговските тайни и малките и средните предприятия“