Представяне

Бояна Бояджиева е правен сътрудник в кантората Krasimira Kadieva. Тя е завършила специалност „Право“ в Университетa на Уестминстър, а също така има магистърска степен по право на интелектуална собственост, издадена от „Куин Мери” към Лондонския Университет. Преди да се присъедини към екипа, Бояна стажува в Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в продължение на една година. Проявява интерес към интелектуалната собственост, електронната търговия и договорното право, като за подобряване на професионалната си квалификация Бояна Бояджиева регулярно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари в посочените области на правото. Автор е на статии в областта на интелектуалната собственост, интернет правото и електронната търговия, които предоставят практически съвети, а също така и коментират най-актуалните изменения в законодателството в тези области. Владее отлично английски език.

Образование и обучения

Образование

2020 – 2021 Лондонски университет „Куин Мери”, Специализация по право на интелектуална собственост

2017 – 2018 Университет на Маастрихт, Европейско сравнително право, „Еразъм+“ програма за мобилност и сътрудничество
2015 – 2019 Университет на Уестминстър, Бакалавър по право

Обучения

2021 – 2022 Стажантска програма Pan-European Seal, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), Аликанте, Испания

Семинари

Януари 2023 – Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO), Патентното ведомство на Република България, Семинар „IP for You”

Февруари 2023 г. – Катедра по  „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС, Научен форум „Защита на правата на интелектуалана собственост – нарушения, място и роля на правоохранителната система“

Февруари 2023 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Вероятността за объркване в производството по опозиция срещу регистрация на марка съгласно практиката на Общия съд и Съда на ЕС“.

Март 2023 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“.

Април 2023 г. – Асоциация на европейските марки на Общността (ECTA), Семинар „Нетрадиционните марки“.

Април 2023 г. – Патентно ведомство на Република България, съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Семинар „Географските означения за селскостопански и неселскостопански продукти – предизвикателства и промени“.

Май 2023 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Новите права и задължения на страните по трудовото правоотношение, създадени със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“.

Май 2023 г. – Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, Семинар „Нови правила в областта на цифровите пазари и цифровите услуги“.

Май 2023 г. – Българска търговско-промишлена палата и Европейски потребителски център, Уебинар „Предизвикателствата пред онлайн магазините“.

Октомври 2023 г. – Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС), съвместно с Патентно ведомство на Република България, Семинар „IP for You“.

Октомври 2023 г. – Bitkom Servicegesellschaft, Конференция в областта на защитата на лични данни 2023.

Октомври 2023 г. – Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС), Четвърта международна конференция за медиацията в интелектуалната собственост.

Ноември 2023 г. – Патентно ведомство на Република България, Семинар „Предстоящите изменения в Регламента за дизайна и техния резултат върху подаването на заявка“.

Ноември 2023 г. – Световна организация за интелектуална собственост, Семинар „Семинар по медиация и арбитраж 2023“.

Ноември 2023 г. – Патентно ведомство на Република България, Семинар „IP Management- интелектуалната собственост в полза на бизнеса“.