Представяне

Правната кантора на адвокат Красимира Кадиева е специализирана в предоставянето на услуги в областта на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, интернет правото и електронната търговия.

Ние предоставяме услуги във всички области на правото на интелектуална собственост, включително търговски марки, промишлени дизайни, патенти, полезни модели, авторско право и нелоялна конкуренция, като представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на Република България (BPO), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) и Европейското патентно ведомство (EPO). През годините сме изградили и широко партньорство с други международни кантори предоставящи услуги в областта на интелектуалната собственост. Предоставяме услуги на широк кръг от местни и международни клиенти, които включват семейни фирми, стартъпи, МСП и др.

Мисията ни се изразява в стремежа към оптимални, цялостни и ефективни решения за нашите клиенти, съобразно специфичните нужди на всеки един от тях. Осигуряваме всестранна подкрепа на клиента в неговия път и успешно достигаме до индивидуални и дългосрочни решения. Като бутикова високоспециализирана кантора обръщаме извънредно внимание на всеки индивидуален клиентски случай, а благодарение на отдадеността ни и желанието да предоставим възможно най-висококачествена правна услуга, ние успешно изграждаме отношения, основани на взаимна лоялност и отзивчивост.

Нашата задълбочена експертиза, в съчетание с вниманието към детайла и натрупания през годините професионален опит, са качествата, благодарение на които продължаваме да предоставяме първокачествени юридически услуги.

На мнение сме, че освен необходимата специализирана експертиза, създаването на действителна полза за клиентите в днешната глобализираща се икономика изисква оптимален баланс между интегративни умения: усърдие, почтеност, прогнозиране и управление на рисковете. Предоставянето на правни услуги от най-високо качество би могло да бъде постигнато единствено чрез изграждане на дълбоко разбиране за бизнеса на нашите клиенти от всеки един от нас чрез посещение на същите браншови събития, с цел да се добие представа за най-актуалната информация относно текущите предизвикателства пред съответната индустрия. Като съвременна, динамична адвокатска кантора, ние сме мотивирани да се отличаваме чрез своя високоценен екип. Нашият фокус върху интелектуалната собственост, защитата на личните данни и електронната търговия ни позволява да сформираме високоспециализирани екипи за справяне със сложни казуси. Предоставянето на правна помощ и бизнес услуги е въпрос на професионална гордост и ангажимент към всеки член на кантората.

По тази причина едно качество обединява всички наши специалисти – ние не сме и никога няма да бъдем удовлетворени, докато не надминем очакванията на нашите клиенти.

Изказваме своята благодарност към всички наши клиенти, партньори и колеги за тяхната подкрепа, доверие и лоялност през годините.