ПРОУЧВАНЕ НА МАРКА

Информация относно услугата „Проучване на марка“ ↓
Преди да пристъпите към регистрация на марка, с която да обозначавате стоките и/или услугите, които ще произвеждате/ предоставяте на пазара, е важно да бъде определено дали желаната от Вас марка е регистрабилна, тоест дали ще премине успешно експертизата по същество и дали съществува риск от подаване на опозиция срещу регистрацията на Вашата марка. Именно затова е добре да бъде направено предварително проучване дали съществува риск на някое от основанията за регистрабилност или опозиция, посочени в Закона за марките и географските означения, респективно Регламент (ЕС) 2017/1001.

Ако желаете да получите повече информация за предварителното проучване на марка, може да прочетете тук.

Обхват на услугата:
– извършване на предварителното проучване;
– изготвяне на становище;
– предоставяне на становището и резултатите от проучването на клиента.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Такси:
Адвокатски хонорар за проучване на национална марка: 40 лева.
Адвокатски хонорар за проучване на марка на Европейския съюз: 80 лева.