ПОДНОВЯВАНЕ НА МАРКА

Информация относно услугата „Подновяване на марка“ ↓

След успешното регистриране на търговска марка, започва да тече нейният срок на закрила, който е 10 години. Важно е да следите за изтичането на този период, респективно да подновите своята марка навреме, тъй като в противен случай рискувате да създадете опасност за своя бизнес, изразяваща се например в недобросъвестно използване на Вашата марка, съответно облагодетелстване от нейната, придобита в обществото, известност.

Ако желаете да получите повече информация за подновяването на марка, може да прочетете тук.

Обхват на услугата:
– следене на срока на действие на марката;
– подготовка на необходимите документи;
– входиране на документите;
– заплащане на държавни такси;
– получаване на удовстоверение;
– предоставянето на удостоверението на клиента.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Такси:
Държавни такси за подновяване на регистрацията на марка:
– до три класа стоки/ услуги – 300 лева;
– за всеки следващ клас стоки/ услуги – 50 лева.

Адвокатски хонорар за подновяване на регистрацията на една марка: 120 лева.