Наблюдение на марка

Информация относно услугата „Наблюдение на марка“ ↓

Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара, е също така и трайното запазване на тази марка в годините. В този ред на мисли наблюдението на търговска марка, представляващо ежеседмично идентифициране и намиране на абсолютно всички сходни на Вашата марки, които са заявени за регистрация, се явява важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка, тъй като така той ще има възможност навреме да защити правата и интересите си.
Ако желаете да получите повече информация за наблюдението на марка, може да прочетете тук.

Обхват на услугата:
– извършване на наблюдение;
– генериране на ежеседмични доклади;
– преглед на докладите;
– комуникация на докадите на клиента;
– препоръка, в случай че е необходимо да се подаде опозиция.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Адвокатски хонорар: Моля да позвъните на 0882 308 670, за повече информация относно адвокатския хонорар за наблюдение на марка за една календарна година (хонорарът зависи от това дали ще се наблюдава национална марка, марка на Европейския съюз или ще се поръча глобално наблюдение (за цял свят)).