Интернет право и електронна търговия

Практиката на адвокат Кадиева, освен в областта на интелектуалната собственост и защитата на личните данни, също е насочена и в областта на интернет правото и електронната търговия. Красимира Кадиева притежава богат опит при изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет на своите клиенти като общи условия за ползване на уеб сайт (общи условия за електронен магазин), политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките, както на български, така и на английски език.

Сред клиентите, които през изминалите години са получили специализирана спрямо индивидуалните им нужди експертиза в областта на интернет правото и електронната търговия са както доставчици на услуги, разработчици на софтуер, графични и уеб дизайнери, дигитални агенции, собственици на електронни магазини, собственици на хотели, строителни фирми, брокери на недвижими имоти, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си в Интернет.

Адвокат Кадиева има готовност да посрещне нуждите на клиентите свързани с интернет правото и електронната търговия, защита на личните данни и интелектуалната собственост. С цел предоставяне на висококачествени услуги на своите клиенти и за подобряване на професионалната си квалификация адвокат Кадиева посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари в областта на интелектуалната собственост, защита на личните данни и електронната търговия.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Съставяне на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет;
 • Съставяне на договори за изработка на уеб сайт;
 • Съставяне на общи условия за уеб сайт (включително съставяне на общи условия за онлайн магазин);
 • Съставяне на политика за защита на личните данни (политика за поверителност);
 • Съставяне на политика относно бисквитките;
 • Предоставяне на консултации в областта на електронната търговия;
 • Права на потребителите;
 • Закрила на интелектуалната собственост в интернет;
 • Консултации относно подготовка за прилагане на Общия регламент за защитата на личните данни (General Data Protection Regulagtion (GDPR);
 • Изготвяне на широк набор от документи, необходими за прилагане на GDPR от правна страна, като искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, оценка на въздействието, вътрешни регистри, разрешения и други.
 • Услуги свързани с домейн имена: разрешаване на спорове относно права върху домейни и колизия на домейни с търговска марка; регистрация на домейни; придобиване на домейни; поддръжка на домейни; проучване за наличие на свободни домейни.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН В НАП.