Изготвяне на договори и други документи

Красимира Кадиева предоставя съдействие при изготвяне, водене на преговори и сключване на граждански и търговски договори, както на български, така и на английски език. Красимира Кадиева ще ви помогне, също така, и при изготвянето на общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност (политика за защита на личните данни), а също така и политика относно бисквитките. Адвокат Кадиева притежава богат опит и при изготвяне на  споразумения за конфиденциалност или познати още като споразумения за конфиденциалност или споразумения за неразкриване на информация.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

ПУБЛИКАЦИИ

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СХОДНИ МАРКИ.

ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ.