Публикации

 

Практически съвети за създаване и запазване на търговска марка

В днешно време, с бързото развитие на стоково-паричните отношения и увеличаването на броя и видовете стоки и услуги, които се предлагат на пазара, от съществено значение е въпросът за това, как един бизнес ще бъде отличен от друг? Така например, Вие произвеждате висококачествени дрехи и по-конкретно дамски рокли, но наравно с това, производство на дамски […]

 

Запазване на търговска марка

  МАРКАТА Е ЛИЦЕТО НА ВСЕКИ БИЗНЕС. МАРКАТА ПРОДАВА. МАРКАТА СЪЗДАВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОДУКТ, ПРОИЗХОД И КАЧЕСТВО. В хода на налагането на всяка една успешна търговска марка могат да се определят няколко етапа, а именно: Първият е създаването на самата търговска марка, нейната визия, която да е насочена към конкретните потребители, които желаете да таргетирате. […]

 

Условия за Fast Track (ускорена процедура) при подаване на заявление за регистрация на марка на Европейския съюз

Както беше описано в новината, публикувана на 14 септември 2015 г., от 24 ноември 2014 г. ОХИМ предлага на заявители на марки на Европейския съюз (марки на Общността) нова ускорена процедура наречена Fast Track, която позволява заявката за регистрация на марка на Общността (марка на Европейския съюз) да бъде разгледана и публикувана за половината от […]